Danmarks billigste internet – Hvor?

Først ser vi ganske kort på hvad internet er og hvordan det fungerer i dit hjem.

Når du bestiller billig internet, skal du sørge for at gøre det online. det giver dig den fordel at du har 14 dages returret og meget ofte får du en rabat for selv at udfylde en bestillings formular på teleudbyderen hjemmeside.

Når du har lavet bestillingen er det forskelligt, hvor hurtigt du modtager din opstartspakke fra udbyderen. Ofte går der ikke mere end en uges tid før du har din pakke med udstyr.

Efter du har installeret udstyret, kan du dog ikke bare klikke dig online. Først skal den teleudbyder du har valgt tilslutte din husstand eller lejlighed til deres central, og her er der meget stor forskel på, hvor hurtigt det går.
TDC er generelt nogen af de hurtigste, da det ofte er deres teknikere, der skal lave arbejdet ude på telecentralerne, da de ejer mange af dem og de andre udbydere lejer sig ind hos TDC.

Det er derfor klart at TDC søger for deres egne kunder i visse tilfælde kommer lidt foran i køen.
Typisk tager et skift 3-4 uger. Har du internet i forvejen, vil du ofte kun opleve at dit gamle udstyr og internet ikke virker i en enkelt eller to dage, før det nye udstyr og den nye leverandør er koblet op til dit hjem.

Men har du på nuværende tidspunkt ikke tilsluttet internet til din husstand, vil du altså komme til at vente et par uger på, at blive tilsluttet den nærmeste telecentral.
I de uger du må vente, har du altså kun udstyret stående klart, men kan ikke få forbindelse til centralen, der gør det muligt at komme online på internettet.

Udstyret du modtager

Vælger du en “Gør det selv” løsning, får du tilsendt en kasse med udstyr, som du selv skal tilslutte. Der følger en guide med udstyret og det er meget nemt.
Du får et modem som skal tilsluttes dit telefonstik og til modemet tilslutter du din pc.

Priser på billigt internet

Priserne på internet varierer alt efter hviklen type internet du vælger samt hvilken leverandør og indholdet af den pakke du vælger -og naturligvis hvilken hastighed du vælger at bestille.
Des hurtigere internet, des dyrer.
En 10 mbit linje, dækker de flestes behov. Er er i mange i husstanden, som skal surfe på samme tid kan du med fordel overveje en 20 eller 50 Mbit linje. Skal der spilles spil og downloades film (har du en teenager i huset?) så er 10 mbit ikke helt nok til at tilfredsstille de unge menensker, der skal du over 20 mbit.

Skal i være flere brugere tilkoblet på samme tid, er en trådløs router fantastisk. Den giver alle i husstanden mulighed for at gå på internettet trådløst, dvs der ikke skal trækkes et langt kabel fra hver pc hen til modemet, det sker trådløst, med radiosignaler i luften.
Du skal være opmærksom på at en trådløs router IKKE indgår i alle tilbud og ofte skal tilvælges som “noget ekstra” som tit koster lidt mere.

Heruder har vi lavet små tabeller, med mange af de forskellige internet udbydere, så kan du sammenligne deres priser på kryds og tværs. Klikker du på deres navn, kommer du direkte til deres websites, hvor du kan læse endnu mere.